• description
  • description
  • description
  • description

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធរ ហ៊ុន​ សែន ដែលបានរារាំងក្រុមព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋ មិនឲ្យធ្វើកូដកម្ម ស្ថានទូតចិន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្តូទៅថ្ងៃ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ វិញ

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ប្រកាសដល់ប្រជាជនខ្មែរ ខ្មែរក្រោម ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៤ ជួបជុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម ប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៏របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្លោលទោសចំពោះគណបក្សប្រជាជន និងយួនកុម្មុយនិស្ត

សេចក្តីប្រកាសអាសន្ន រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ១៤/០៦/២០១៤

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបដឹកនាំផ្តាច់ការ គណបក្សប្រជាជនហ៊ុន សែន និង អាជ្ញាធរយួនកុម្មុយនីស្ត ដែលបានចាប់សមាជិក រ​.ស.រ.ជ.ខ.លោក ហ៊ឺន ចាន់។