• description
  • description
  • description
  • description

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍៖ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមថ្កោលទោសចំពោះរបបផ្ដាច់ការ ហ៊ុន សែន ដែលគំរាមកំហែង បំភ័យបន្លាច បំបិទសិទ្ធិសេរីភាព ដល់អង្គការសមាគម និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ។

 លោក សម សេរី ប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ (United Nations Human Rights Council ) នៅទីក្រុងហ្សឺណែល ស្តីពី         សិទិ្ឋមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

លោក សម សេរី ប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ (United Nations Human Rights Council ) នៅទីក្រុងហ្សឺណែល ស្តីពី សិទិ្ឋមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសវៀតណាម ឈ្លានពានថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោស ប្រទេសវៀតណាម និងរបបលោក ហ៊ុន​សែន ដែលបានដាក់កងទ័ពវៀតណាម នៅខេត្តរតនគីរី

រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសក្រុមបាតុករហិង្សា របស់គណបក្សប្រជាជន បង្កហិង្សាលើអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

KNLF Press Release