• description
  • description
  • description
  • description

រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសក្រុមបាតុករហិង្សា របស់គណបក្សប្រជាជន បង្កហិង្សាលើអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

KNLF Press Release

លេខី នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស ២៣តុលានិងអង្គការសហប្រជាជាតិ ដាក់សម្ពាធប្រទេសវៀតណាម និងរបប ហ៊ុន សែន គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ២៣តុលា១៩៩១ និងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ

Mr. Sam Serey president of KNLF Sent the letter to United Nations Secretary-General Ban Ki-moon

សេចក្តីថ្លែងការណ៍: រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសចំពោះ ការបង្កើត និងអនុម័តច្បាប់ ស្តីពីសមាគម និងអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGO)

The letter of US ambassador J.Rufus Gifford in Denmark reply to Mr. Sam Serey president of KNLF regarding human rights in Cambodia.