• description
  • description
  • description
  • description

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្តូទៅថ្ងៃ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ វិញ

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ប្រកាសដល់ប្រជាជនខ្មែរ ខ្មែរក្រោម ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៤ ជួបជុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម ប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៏របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្លោលទោសចំពោះគណបក្សប្រជាជន និងយួនកុម្មុយនិស្ត

សេចក្តីប្រកាសអាសន្ន រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ១៤/០៦/២០១៤

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបដឹកនាំផ្តាច់ការ គណបក្សប្រជាជនហ៊ុន សែន និង អាជ្ញាធរយួនកុម្មុយនីស្ត ដែលបានចាប់សមាជិក រ​.ស.រ.ជ.ខ.លោក ហ៊ឺន ចាន់។

Reply of British Prime Minister to Mr.Sam Serey, President of KNLF