• description
  • description
  • description
  • description
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន និងកុម្មយនិស្តយួន ដែលបានចាប់ខ្លួនសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នៅថ្ងៃទី២២-២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន និងកុម្មយនិស្តយួន ដែលបានចាប់ខ្លួនសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នៅថ្ងៃទី២២-២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ស្តីអំពីការធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន និងកុម្មយនិស្តយួន ដែលបានវាយធ្វើបាបសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

លិខិតស្មើរសុំ ធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួន ប្រចាំទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ​ នៅថ្ងៃទី ២៣ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន និងកុម្មយនិស្តយួន ដែលបានវាយធ្វើបាបសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់អូបាម៉ា និងសហរដ្ឋ អាមេរិកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះការលើកកំពស់ សិទ្ធិសេរីភាព និងលិទ្ធិប្ រជាធិបតេយ្យជុំវិញពិភពលោក ជាពិសេ សសុន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ទាក់ ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា ដែលលោក ប្រធានាធិបតីឈរនៅខាងអ្នក តស៊ូស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាព និងលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរ។