• description
  • description
  • description
  • description

រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសវៀតណាម ឈ្លានពានថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោស ប្រទេសវៀតណាម និងរបបលោក ហ៊ុន​សែន ដែលបានដាក់កងទ័ពវៀតណាម នៅខេត្តរតនគីរី

រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសក្រុមបាតុករហិង្សា របស់គណបក្សប្រជាជន បង្កហិង្សាលើអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

KNLF Press Release

លេខី នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស ២៣តុលានិងអង្គការសហប្រជាជាតិ ដាក់សម្ពាធប្រទេសវៀតណាម និងរបប ហ៊ុន សែន គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ២៣តុលា១៩៩១ និងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ

Mr. Sam Serey president of KNLF Sent the letter to United Nations Secretary-General Ban Ki-moon